Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Στις 6 Αυγούστου εορτάζεται η μεγάλη Δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το θαύμα της Μεταμορφώσεως λαμβάνει χώρα μετά από την ομολογία της πίστεως του Αποστόλου Πέτρου και την αδυναμία του να κατανοήσει την επικείμενη άρση του σταυρού του μαρτυρίου από τον Ιησού αλλά και από τους ακολουθούντες Αυτόν.

Ο Ιησούς παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη “και ἀναφέρει αὐτούς εἰς ὄρος ὑψηλόν κατ᾿ ἰδίαν” (Ματθ. 17,1). Εκεί – όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος  [1]- μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπο του όπως ο ήλιος, ενώ τα ενδύματα Του έγιναν λευκά όπως το φως. Εκεί εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, ο Νόμος και οι Προφήτες και συνομιλούσαν με την Χάρη, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο [4]. Ο Πέτρος, σαστισμένος από το θέαμα αυτό, μιλώντας σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπινους λογισμούς, είπε στον Διδάσκαλο του να στήσουν εκεί τρεις σκηνές, μία για τον Ιησού, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία· “οὐ γαρ ᾔδει τί λαλήσῃ” (Μαρκ. 9,6) [2]. Καθώς μιλούσε, ένα νέφος τους σκέπασε όλους και ακούστηκε φωνή λέγουσα: “οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε·”. Οι τρεις μαθητές, φοβισμένοι έπεσαν στο έδαφος όπου και ο Ιησούς τους σήκωσε καθησυχάζοντάς τους, ενώ τους έδωσε εντολή να μην μιλήσουν για το θαύμα αυτό εώς ότου ο Υιός του Ανθρώπου να αναστηθεί εκ νεκρών.

Όπως αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος στη Β’ Επιστολή [3], “..και ἔχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ και φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν…”. Το θαύμα της Μεταμόρφωσης λειτούργησε δηλαδή ως στήριξη των μαθητών αλλά και άρση του προκληθέντος σκανδαλισμού κατά τα γεγονότα που είχαν συμβεί πριν από αυτό.

Την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως, σε πολλούς ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας τηρείται και το έθιμο της ευλογίας των σταφυλιών και διανομή αυτών προς ευλογία των πιστών. Όπως αναφέρεται στο [4] η ευλογία αυτή των σταφυλιών “…γίνεται σύμβολο αὐτῆς τῆς διά βίου πνευματικῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου γιά τή χριστοποίηση ὅλου τοῦ κόσμου καί τήν μεταμόρφωσή του σέ ἄμπελο καλλίκαρπο, «βλαστάνουσαν τόν βότρυν τῆς ἀναστάσεως», ὅπως λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος..”

Την Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018, στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης στον Κοτσιάτη, ετελέσθη αγρυπνία επί τη ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Δρ. Χριστόδουλος Ευσταθιάδης

Πηγές – Βοηθήματα

[1] Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

[2] Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο

[3] Β’ Επιστολή Πέτρου

[4] Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Β. Τζέρπος, Η΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006

[5] Λόγος στην Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

http://www.immorfou.org.cy/articles-form-the-net/941-xrisost-metamorf.html